اعلام نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی


یکشنبه, 28 اسفند 1401 سیدمحسن موسوی 146

نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:
1- خانم فاطمه رضایی_ مدیر مسئول نشریه دام و دانش
2- آقای محمدرضا نعمتی_ مدیر مسئول نشریه ایرانشناسی