اطلاعیه شماره 1 فراخوان عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات
سیدمحسن موسوی 82
جشنواره رویش دانشگاهی_ ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی _ هنری
سیدمحسن موسوی 344
بازدید از تاسیسات دانشگاه زنجان، زمان: چهارشنبه 13 اردیبهشت_ ساعت 10:45
سیدمحسن موسوی 230
دوره مقدماتی آشنایی با بازارهای مالی و نحوه معامله در آنها، زمان: سه شنبه ها از12 اردیبهشت الی 16 خرداد_ ساعت 13:30 الی15
سیدمحسن موسوی 254
معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن های علمی آمار، محیط زیست و زیست شناسی
سیدمحسن موسوی 143
پنجمین همایش سالانه روز عمران، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت_ ساعت 15:30الی 18:30
سیدمحسن موسوی 134
سمینار آشنایی با مهندسی تاسیسات، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت _ ساعت 13 الی 14:30
سیدمحسن موسوی 121
اکران فیلم ارتش سایه ها، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 15:30
سیدمحسن موسوی 138
دوره آموزش پیوند گردو، زمان: 11 اردیبهشت 1402_ ساعت 10:30الی 14
سیدمحسن موسوی 127
ثبت نام انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه زنجان
سیدمحسن موسوی 163