دوره 32 ساعته مقدماتی پایتون به همراه ارائه گواهی معتبر


پنجشنبه, 25 اسفند 1401 سیدمحسن موسوی 239

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان به همراه معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:
دوره مقدماتی آموزش زبان برنامه نویسی پایتون به همراه ارائه گواهی معتبر