بهره برداری و آغاز به کار رسمی سامنه جامع فرهنگی
آیین استقبال از دانشجویان نوورود 1402
کانون موسیقی همایون
اردوی مشهد (بهمن ماه 1402)

ثبت نام 35مین نمایشگاه کتاب تهران (ویژه پسران)

ثبت نام

ثبت نام 35مین نمایشگاه کتاب تهران (ویژه دختران)

ثبت نام

فرم نظرسنجی و ارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1402-1401

ثبت نام

فرم استعدادیابی دانشجویان نوورود معاونت فرهنگی_اجتماعی دانشگاه زنجان

ثبت نام