بهره برداری و آغاز به کار رسمی سامنه جامع فرهنگی
آیین استقبال از دانشجویان نوورود 1402
کانون موسیقی همایون
اردوی مشهد (بهمن ماه 1402)

فرم نظرسنجی و ارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1402-1401

ثبت نام

فرم استعدادیابی دانشجویان نوورود معاونت فرهنگی_اجتماعی دانشگاه زنجان

ثبت نام